Privacybeleid

Stichting Charity Volunteers Nederland is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens belangrijk. Dit betekent onder andere dat we vertrouwelijk met persoonlijke gegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens verwijderen als we die niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Stichting Charity Volunteers Nederland verkoopt persoonlijke gegevens nooit door. In enkele gevallen kunnen persoonlijke gegevens gedeeld worden met samenwerkingsverbanden, of kunnen IT leveranciers toegang verkrijgen tot systemen van Stichting Charity Volunteers Nederland.

Ook is het mogelijk dat gegevens worden gedeeld met leveranciers van bepaalde diensten, bijvoorbeeld in het kader van postverzending. In al deze gevallen zorgt Stichting Charity Volunteers Nederland ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dit wordt via verwerkersovereenkomsten vastgelegd.

Persoonlijke gegevens van donateurs, relaties en overige geïnteresseerden

Gegevens van donateurs, sponsors, relaties, vrijwilligers en overige geïnteresseerden worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het innen van donaties, het toezenden van merchandise of de registratie van deelname aan een evenement. Deze persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt.

Wanneer er sprake is van een financiële relatie, dan worden bij beëindiging van de relatie de persoonlijke gegevens na de wettelijke 7 jaar verwijderd. Is er sprake van een andersoortige relatie, dan zullen wij bij beëindiging van de relatie de persoonlijke gegevens direct uit onze administratie verwijderen.

Uitschrijven voor actiemail of nieuwsbrieven

We vinden het belangrijk om relaties (donateurs, vrijwilligers en andere belangstellenden waar we eerder contact mee hebben gehad) op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarom kan uw adres of e-mail adres gebruikt worden om u te informeren over acties en wetenswaardigheden van Stichting Charity Volunteers Nederland middels nieuwsbrieven en actiemail.

Indien hier geen prijs op wordt gesteld, dan kan dit kenbaar worden gemaakt bij:

Stichting Charity Volunteers Nederland
T. de Boerstraat 18
8574 SB Bakhuizen

Onder elke verstuurde mail wordt ook een mogelijkheid gegeven om af te melden voor het ontvangen van nieuwsbrieven en actiemail.

Ons privacy statement heeft betrekking op Stichting Charity Volunteers Nederland en alle door ons beheerde websites.Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonlijke gegevens door Stichting Charity Volunteers Nederland en door ons beheerde websites, zoals vermeld in de disclaimer.

Cookies

De website van Stichting Charity Volunteers Nederland maakt gebruikt van verschillende cookies. Cookies zijn bestanden op uw computer, tablet of telefoon die onder andere worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Zo worden uw gegevens tijdens een online donatie in een cookie opgeslagen zodat deze juist gecommuniceerd kunnen worden naar het aangesloten betalingssysteem.

Ook maakt Stichting Charity Volunteers Nederland gebruik van tracking cookies van Google AdWords en Google Analytics.

Aanvullend hierop zijn er technische samenwerkingspartners die namens Stichting Charity Volunteers Nederland cookies plaatsen. Deze cookies zijn enkel bedoeld voor gebruik door Stichting Charity Volunteers Nederland.

Vragen?

Heeft u vragen op opmerkingen over ons privacybeleid of over hoe Stichting Charity Volunteers Nederland omgaat met persoonlijke gegevens, stuur dan een mail naar info@charityvolunteers.nl.