Over ons

Charity Volunteers Nederland (CVN) is als stichting opgericht op 6 september 2018 en ondersteunt Goede Doelen op het gebied van het leveren van vrijwilligers en organisatie in de breedste zin van het woord.

De oprichters van CVN zijn ervaren vrijwilligers met als “specialisme” vrijwilligerswerk bij Goede Doelen die zich inzetten voor kinderen en volwassenen die te maken hebben (gehad) met ernstige of chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of een traumatische ervaring.

Zij hebben aan den lijve ondervonden dat Goede Doelen vaak een tekort hebben aan vrijwilligers. Vaak ook organiseren deze Goede Doelen te weinig activiteiten om een vast bestand op te bouwen van ervaren vrijwilligers. Ook worden er vaak sponsoractiviteiten georganiseerd ten bate van het Goede Doel waar vrijwilligers vaak met enthousiasme, maar zonder kennis en/of ervaring, zich inzetten.

Vaak valt men dan terug op de buurvrouw of dat enthousiaste neefje. Daar is niets mis mee maar ondersteuning van CVN kan hierbij erg belangrijk zijn.

Doelgroep

CVN richt zich op Goede Doelen ten bate van Nederlandse kinderen en volwassenen met een ernstige of chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, of een traumatische ervaring, en zelf geen mogelijkheid hebben het vrijwilligerstekort aan te vullen. Bij voorkeur staat het Goede Doel ingeschreven bij Centraal Bureau Fondswerving. Daarnaast is de CVN in te zetten door niet-commerciële derden die ten behoeve van bovengenoemde Goede Doelen incidenteel activiteiten en of evenementen organiseert.

Goede Doelen

Stichting Charity Volunteers Nederland werkt samen met diverse Goede Doelen.